Slovenský deň kroja v Trenčíne/Opatovej

157

Obec Opatová, časť Trenčína zorganizovala už tretíkrát pre vydavateľstvo STAR Production pod vedením generálnej riaditeľky Márie Rehákovej Slovenský deň kroja 2022.

Na úvod povedala riaditeľka STAR Production Mária Reháková, že sa do Opatovej tešili pretože sú tu úžasní a krásni ľudia s dobrým srdcom.

Členovia folklórnych skupín ako Opatovskí harmonikári, DH Opatovanka, aj členovia FS Senior Vršatec z Dubnice nad Váhom sa vystrojili do krojov. Do krojov sa obliekli aj Opatovské detičky. Zháňali sa patričné veľkosti krojov po Opatovských domácnostiach. Dôkladná príprava na nahrávanie Dňa kroja sa vyplatila. Posledné organizačné pokyny v miestnom Dome kultúry od Ľubky Líškovej a ide sa na to.

Téma fašiangy.

Fašiangový sprievod sa vydal sponad Farského kostola v Opatovej zasväteného k úcte svätého Stanislava, biskupa a mučeníka. Bubon vylákal ľudí na priedomie, hudba začala hrať, začalo sa tancovať, mladuchy ponúkali muzikantov šiškami a inými sladkosťami. Gazda ponúkal niečo na zahriatie. Sprievod pokračoval, bolo veselo pred každým navštíveným domom.

Pani Katarina Čačková porozprávala o dávnych zvykoch na dedinách, ale vlastne v Opatovej, ako to vypadalo cez fašiangy, o príprave dievčeniec na fašiangovú zábavu a ako to na tej zábave vypadalo.

Deň kroja pokračoval v Dolnom mlyne tému majáles.

Veselo bolo v Dolnom mlyne keď sa rozprúdil improvizovaný majáles. Všetci sa tešili, popíjali, hostili sa, tancovali podľa toho ako im hrali Opatovskí harmonikári striedajúci sa s Dychovou hudbou Opatovanka. Zábava ako na pravom majálese.

Video