Trenčianska Teplá, 25.9.2022, Teplanské hodové slávnosti

249