V Dubnici nad Váhom svieti aj druhá adventná svieca

470

Vianočné mestečko sa zaplnilo v Dubnici sa zaplnilo aj 8.12.2019, aby bolo svedkom zasvietenia Druhej adventnej sviece.

Primátor Dubnice nad Váhom Mgr. Peter Wolf privítal návštevníkov pod pódiom a poslanecký zbor MsZ Dubnice nad Váhom, aby sa následne ujali zasvietenia Druhej adventnej sviece.

Potom už miesto na pódiu patrilo kultúre. Tentokrát to boli vystúpenia Dubnického CVČ, ZUŠ, Tanečnej skupiny ARTIS, a na záver to bola gospelová skupina Oremus.

Druhá adventná svieca