Vianočné mestečko 12.12.2019 v Dubnici nad Váhom

630

Vianočné mestečko 12.12.2019 v Dubnici nad Váhom patrilo Základným a Materským školám v Dubnici nad Váhom. Predstavili sa v stánkoch kde ponúkali svoje výrobky.

V neposlednom rade bola aj charitatívna akcia pre choré dievčatko Lucku. Ľudia si mohli niečo kúpiť v stanku alebo iba tak darovať istú sumu. Bohužiaľ sa mi nepodarilo zistiť vyzbieranú sumu od srdečných ľudí.

Na pódiu medzitým vystupovali deti zo ZŠ s MŠ a CVČ z Dubnice nad Váhom.