Vianočný koncert

593

V troch mestách v ktorých sídlia FS Rozsutec, FS Váh a FS Mladosť, t. j. v Žiline, Púchove a nakoniec v Dubnici nad Váhom sa uskutočnil, pred Vianocami, exkluzívny program s Vianočnými ľudovými zvykmi Čarovné Vianoce. Výraznou mierou k tomuto krásnemu programu prispela aj SS Dubnička z Dubnice nad Váhom so svojimi spevmi.

V programe mohli diváci vidieť inscenovanú prácu valachov na jeseň roka, ako bolo pasenie oviec, ich strihanie, dojenie. Predstavila sa „junácka pasovačka“ a samozrejme zábavka s dievkami.

Pred Vianocami sa budia súrodenci Anička a Ondrík. Mladšia Anička prosí Ondríka, aby ju previedol cez Vianočné sviatky. Pred návštevníkmi sa tak odvíjajú predvianočné a Vianočné zvyky. Vidíme driapačky ako driapu perie a rozprávajú si strašidelné príbehy, Aničku a Ondríka naplašili čerti a neskôr strašidlá. Príbytok navštívili Lucie, aby z domu vyhnali husacími krídlami všetko zle a privolali dobré. V chatrči sa už pripravujú Vianoce, zdobí sa stromček, pripravuje sa slávnostný, na chudobné pomery, bohatý stôl.

Vianoce prišli. Rodina sa modlí. Po sviatočnej večeri prichádzajú koledníci s prianím všetkého dobrého. Dom navštívia aj traja pastieri s bačom, anjelom a samozrejme s Kubom. Kubo sa snaží čo to uchmatnúť z Vianočného stola. Gazdovi sa to však nepáči. Znenazdania sa na oblohe zjaví betlehemská hviezda a Traja králi sa vydávajú za jej svitom.

Je po Vianociach. „Ondrík zober ma na Štefanskú zábavu“, prosí Anička Ondríka. Ondrík naveľa, naveľa privolí, za čo Anička musí plniť povinnosti za neho v domácnosti. Tance v podaní FS Rozsutec, FS Váh a FS Mladosť naplnia ich očakávania a obaja sa unavený vracajú domov.

Záver patril krásne zaspievanej piesni Tichá noc za intímneho osvetlenia. Za tento vydarený koncert si účastníci vyslúžili potlesk v stoje. Vďaka patrí samozrejme všetkým členom folklórnych súborov, speváckej skupine, ale hlavne vedúcim súborov a režisérovi – vedúcemu FS Rozsutec.