Víkend na Liptove

3

Liptovský Hrádok

Bohužiaľ do hradu a kaštieľa som sa nedostal pretože je iba pre minimálne 6 návštevníkov

 

Historické budovy a pamiatky na maľbách v podchode v Liptovskom Hrádku

 

Liptovský Hrádok – časť Dovalovo

Už roku 1396 sa spomína Malý Doval, pôvodne patriaci templárom, ktorý sa v roku 1412 stal kráľovským majetkom, patril hrádockému panstvu. V listinách z roku 1469 sa spomína, že hrad bol priesmykom spojený s Oravou a Spišom a obec Dovalovo bola oprávnená vyberať mýto od cestujúcich pre pánov hradu. Občania Dovalova boli často zamestnaní ako služobníci v hrádockom panstve, ba dokonca boli aj podrobovaní, keď im napr. páni privlastnili obecný mlyn. V minulosti bola k Dovalovu pričlenená aj dnes už samostatná obec Liptovská Kokava – vtedy Nové Dovalovo. Dovalovo má asi 1 000 obyvateľov.
 
 

Dovalovo je mestská časť Liptovského Hrádku, predtým samostatná obec. K Liptovskému Hrádku bola administratívne pričlenená v roku 1971.

Zdroj: Dovalovo