Dubnica nad Váhom – Koncert súborov ZUŠ v Dubnici nad Váhom

1099

V Dome kultúry v Dubnici nad Váhom sa uskutočnil Koncert súborov Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom. V programe sa striedali folklórny súbor, moderný tanec, literárno-dramatický odbor, gitarový orchester, spevácky zbor, akordeónový súbor. Návštevníci a rodičia detí ZUŠ sa tak mohli pokochať na šikovnosti ich ratolestí.

 

Predviedli sa:

 1.  DFS (Detský folklórny súbor) Prvosienka – Čerti Vršatca
 2.  Moderný tanec – Spievanie v daždi
 3.  Literárno-dramatický odbor – Konvalinka (Cuki Luky)
 4.  DFS Prvosienka – Číčence, číčence, Na bielej hore, Bol jeden gajdoš
 5.  DFS Prvosienka – Dievčatá z Telgartu
 6.  Literárno-dramatický odbor – Ticho lieči
 7.  Gitarový orchester Bandolína – Barbora
 8.  Literárno-dramatický odbor – Snehu-lienka
 9.  Spevácky zbor – Limbora, Pod dubom, Sen
 10.  Akordeónový súbor Aura – Shalom
 11.  DFS Prvosienka, Akordeónový súbor Aura, Spevácky zbor – Morena do Bjelej vodi hodzená

Rodičia a pedagógovia (Mgr. Ľ. Tancerová, Mgr. art. E. Hrehušová, Ing. M. Holá, Bc. T. Tináth, Mgr. D. Nehézová, Mgr. R. Pilná, Mgr. J. Kulíšík, J Prekop) môžu byť pyšný na svojich potomkov a zverencov.

Vďaka patrí aj ľudovej hudbe pod vedením J. Prekopa s primášom Mgr. M. Berkym  

Záverom riaditeľka ZUŠ Mgr. Naděžda Provazníková poďakovala ružičkou pedagógom za ich pedagogické umenie.

Hraj, spievaj, tancuj… spolu nám to ladí – Koncert súborov ZUŠ Dubnica nad Váhom