Čerti na hrade

1448

Čerti, čierni a bieli anjeli zobrali Trenčiansky hrad útokom a po nich aj návštevníci akcie „Nebo, peklo, krampus“.

1 900 zážitkuchtivých hostí neodradilo ani sychravé sem, tam daždivé počasie. S mapkou stanovíšť hor sa za čertami. Na Trenčianskom hrade sa zišli strašidlá, aby tak zahlásili, že je čas Halloweenu. 20 čertov rôznej strašnosti, z rôznych miest, hlavne však z Piešťan, Malaciek, Ducového, Žiliny, Bratislavy… sa pred šestnástou hodinou rozišli na svoje stanovištia na hrade. Na deviatych stanovištiach (Dolné nádvorie, Delová bašta, Hladomorňa, Tretia brána, Jeremiášová bašta, Vežička pri Jeremiášovej bašte, Lapidárium, Horné nádvorie/Barborin palác a na schodoch do Ľudovítovho paláca) to začalo žiť.

Strach z čertov bol priamo úmerný veku detí. Tie staršie deti miesto medzi čertami stotožnili so situáciou doma. Keď sa na ceste nič nedialo tak sa rodinný príslušníci strašili medzi sebou. Strašne strašná nálada vládla po celom hrade v Trenčíne a návštevníci stále prichádzali od 14:30 až do 19:30.

Video

Nebo, peklo, krampus