Červený Kameň

247

Obec Červený Kameň je obec v okrese Ilava. Prinášam pár obrázkov z tejto obce.

Pýtal som sa kde je v Červenom Kameni červený kameň. Dostal som odpoveď: „aha“