Stará Nová Dubnica

349

Mesto Nová Dubnica patrí do okresu Ilava a je jeho prvým mestom s počtom obyvateľov 10 362 (z 31 12 2021) a rozlohou 1 125 ha. K mestu patria dve obce Veľký a Malý Kolačín.

Autorom architektonického projektu mesta je Jiří Kroha v roku 1951. Projekt bol v štýle socialistického realizmu, nebol však dotiahnutý do konca a mesto sa začalo uberať novou panelovou výstavbou.

Vyvlastnenie pozemkov pre l. etapu výstavby sa začalo 14. 8. 1952. Dnes je Nová Dubnica moderné mesto.

Nová Dubnica bola plánovaná ako sídlo pre zamestnancov Strojárskych a metalurgických závodov v Dubnici nad Váhom.

V súčasnosti majú v Novej Dubnici sídlo viaceré firmy. Z celoslovenskou pôsobnosťou je to EVPÚ a. s. – projekčný ústav pre elektronické systémy so štátnou skúšobňou. Ďalej sú to E METALL, a. s. – CNC spracovanie plechu do hr. 3 mm, Enics – priemyselná a medicínska elektronika, ESEX s.r.o. – výroba kuchynského nábytku, ZTS Elektronika, a. s. – vyrába elektroniku pre riadiace a regulačné systémy, NES s.r.o. – výroba výkonovej elektroniky a zariadení pre priemyselnú automatizáciu, NEWAYS SLOVAKIA, a.s. – výroba káblových zväzkov, skupín a podskupín elektronických zariadení a elektrorozvodných skríň, NEWAYS SLOVAKIA s.r.o. – výroba dosiek, plošných spojov, drobného kovového materiálu, Transmetal a. s. – kovovýroba, ZTS Mechanic, s.r.o – výroba mechanických komponentov. 

Okrem základných škôl a iných vzdelávacích inštitúcií je tu aj Spojená škola sv. Jána Bosca (MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ).

Za zmienku stojí kino Panorex od roku 1968, ktoré bolo prvým panoramatickým kinom na Slovensku.

Prešiel som sa s fotoaparátom po Novej Dubnici. Nechcel som, aby to boli len tie obligátne zábery z námestia, ale aj fotky z vnútra, niečo čo by si mal aj niekto všimnúť.

Keď som bol v Krakove, sprievodkyňa nám povedala niečo v tomto zmysle: „nepozerajte len fasády domov, objektov, kostolov dolu, ale zdvihnite zrak a uvidíte peknotu“.

V meste ma zaujali rôzne architektonické prvky, rôzne reliéfy s témami poplatnými času budovania tohto socialistického, moderného mestečka. Dnes je Nová Dubnica po Dubnici nad Váhom druhé najväčšie mesto v okrese Ilava.

Napíšem niečo čo sa do reportáže nehodí, moje spomienky ako bezpečnostného technika, ale nie je to od veci. Keď sme mali previerky bezpečnosti práce v rámci Apríla bezpečnosti práce, nikdy som nechodil tade kadiaľ chcel vedúci patričného oddelenia, vždy som si pozeral a vyberal napr.: priestor za strojmi, za výrobnými zariadeniami, skrátka kde si niekto myslel tam to skryjeme, tam si to nikto nevšimne, ja áno. S týmto úmyslom som sa pobral bočnými uličkami Novej Dubnice…