Dolné Kočkovce, 3.12.2022, Privítanie Mikuláša

161