Horný Moštenec, 4.12.2022, Blížia sa nám Vianoce

102