Drotárske múzeum Jozefa Holánika Bakeľa v Dlhom Poli

27