pondelok, 27 mája, 2024
ÚvodMestá a obceBzince pod Javorinou

Bzince pod Javorinou

Bzince pod Javorinou sa nachádzajú v kontaktnej zóne štyroch významných geomorfologických jednotiek: Malých Karpát, Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny a Považského podolia. Obec leží na sútoku Kamečnice a jej ľavostranného prítoku Vrzavky v zníženine medzi Bielymi a Malými Karpatmi. Jej katastru ako celku dominuje Veľká Javorina (970 m n. m.), najvyšší vrchol Bielych Karpát. Samotnú obec tvorí päť častí: Bzince pod Javorinou, Cetuna, Hrubá Strana, Hrušové a Vrzavka. Z nich prírodne najpôsobivejšia je Cetuna, v ktorej vyviera skvelá pitná voda. Okresné mesto Nové Mesto nad Váhom je od obce vzdialené 5,5 km juhovýchodným smerom, druhé najväčšie mesto okresu Stará Turá 6 km juhozápadným smerom.

Nadmorská výška 292 m n. m., Súradnice 48°47′17″S 17°46′17″V, Rozloha 33,53 km² (3 353 ha), Obyvateľstvo 2 035 (31. 12. 2021), Hustota 60,69 obyv./km²

Pamiatky

  • Zaniknutý kostol Najsvätejšej Trojice v časti Hrušové, archeologická lokalita zaniknutého stredovekého jednoloďového kostola s klinovitým ukončením presbytéria zo 14. storočia. Nachádza sa v areáli cintorína v miestne časti Hrušové. V neskoršom období bol doplnený o vežu a pretvorený na kryptu rodiny Beňovských. V 19. storočí sa spomína ako zaniknutý. Základy kostola boli odkryté pri archeologickom výskume v roku 1997.
  • Rímskokatolícky kostol sv. Michala, jednoloďová pôvodne gotická stavba s pravouhlým ukončením presbytéria a prestavanou vežou, z prelomu 13. a 14. storočia. V rokoch 1570 – 1676 a od konca 17. storočia do roku 1733 patril kostol evanjelickým veriacim. V druhej polovici 17. storočia bol kostol zaklenutý a v polovici 18. storočia vzniklo jeho súčasné barokové zariadenie. Z tohto kostola pochádza stredoveký epitaf z druhej polovice 14. storočia, ktorý tu bol nájdený v roku 1914 a dnes tvorí súčasť zbierok Západoslovenského múzea v Trnave. Fasády kostola sú členené lizénovými rámami a segmentovo ukončenými oknami so šambránami. Veža je ukončená ihlancovou helmicou.
  • Evanjelický kostol, jednoloďová klasicistická stavba s polkruhovým ukončením presbytéria a vežou tvoriacou súčasť jej hmoty, z rokov 1793 – 1795. V roku 1895 prešiel historizujúcou úpravou fasády a bola doplnená veža. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. Nachádza sa tu empora na liatinových stĺpoch, oltár je z druhej polovice 19. storočia, ide o stĺpovú architektúru s volutovým štítom a centrálnym obrazom Kristus a topiaci sa apoštol Peter. Kazateľnica je neoklasicistická, krstiteľnica je rokokovo-klasicistická. Fasády kostola sú členené lizénami a polkruhovo ukončenými oknami. Vstup je riešený ako murovaná predsieň so sedlovou strechou. Veža vyrastá z priečelia dekorovaného oblúčkovým vlysom vo forme rizalitu. Členená je pilastrami a ukončená je korunnou rímsou s terčíkom s hodinami
  • Rodný dom Ľudmily Podjavorinskej, jednopodlažná jednotraktová stavba na pôdoryse písmena L z konca 19. storočia. Uličná fasáda domu je členená lizénami, okná majú jednoduché nadokenné rímsy. V dome je umiestnená pamätná izba spisovateľky. Na fasáde je pamätná tabuľa Ľudmily Podjavorinskej s reliéfom spisovateľky z roku 1961.

Zdroj: Wikipedia Bzince pod Javorinou