Karol Plicka – Obraz a pieseň

1385

Karol Plicka: „Moje fotografie nie sú reportážou. Chcú byť umocneným záznamom neobyčajnej skutočnosti, ktorú mi bolo dopriate spoluprežívať, Lebo prekrásna realita, ktorú som na svojich cestách stretával, si priam žiadala umeleckévidenie a jemu zodpovedajúci záznam. Iba tak bolo možné preniknúť k jej podstate a plne ju pochopiť.“