Katarína Nádaská v Dubnici nad Váhom

161

Po dvoch zrušených pozvaniach, z dôvodu pandémie, sa Mestskej knižnici v Dubnici nad Váhom podarilo uskutočniť prednášku na tému „Tradičné rodinné zvykoslovie“ s Katarínou Nádaskou.

Známa etnologička Katarína Nádaská sa takmer 2 a pol hodiny rozhovorila o rodinných zvyklostiach. Porozprávala históriu od pôrodov cez detstvo, ako sa hrávali deti, pubertu, nahováranie, zálety, … a keď všetko prešlo v poriadku, mladí sa nevzopäli, statky a majetky sa spojili bola svadba, nevesta absolvovala vádzku (znamenala očistenie ženy), nosili sa radostníky. Svadba bola veselá, sťahovali sa periny, pretože čím viac perín nevesta dostala tým bola bohatšia, radosti bolo na oboch stranách.

Podrobnosti, čo bola kuváda (rituál, pri ktorom sa muž v období, keď má jeho manželka porodiť, chová tak, ako by bol sám tehotný nám), čo bola kútnica (žena spoza kútnice nemala vychádzať a.za ňu nemohol ísť hocikto. Najprv iba pôrodná baba, neskôr i ženy z príbuzenstva, ale nikdy nie muž alebo staršie deti), čo bola kútna plachta, radostník, že maličké detičky nosili vigan (detská suknička zošitá spolu so živôtikom, detské šaty (pre dievčatá i pre chlapcov) nosené obyčajne na dedinách: sotva sa chlapci dostali von z viganov a nosili nohavičky) a veľa iného nám priblížila pani Katarína Nádaská.

Obrázka sú prefotené z prezentácie pani Kataríny Nádaskej