Koncert nadaných žiakov v kostole

558

Už tradične sa pred Vianocami predstavili žiaci Základnej umeleckej školy v Dubnici nad Váhom na svojom Vianočnom koncerte.

Talentovaní žiaci na svojom koncerte predviedli diela našich a svetových autorov A. Polákovej, M. Preatoriusa, E. Szervánszkého, J. S. Bacha, F. Schuberta, H. Purcella, E. Derbenka, A. Dvořáka, B. Marcelliho, W. Masona, A. Vivaldiho a D. Jernigena.

Predviedli sa: Spevácky zbor, súbor Violin, J. Jankechová, . Mikotová, Z. Bieliková, J. Farská, A. Kubec, Mgr. F. Letko, Mgr. Art. M. Belka, i. Horáčková, DiS, art., Z. Romaňáková, R. Papiernik, A. Porubanová, E. Kozempelová, Flute Ladies, Bandolína, Akordeónové trio L.M.N.

Pod vedením: Mgr. Jany Ďurinovej, Ing. Martiny Holej, Mgr. Lucie Peťkovej, Mgr. Jany Bošanskej, Mgr. Jozefa Kulišíka, Viery Kostrovej, Filipa Siekla, Mgr. Františka Letku, Mgr. Art. Mariána Belka, Ivany Turzovej, DiS. Art., PhDr. Diany Liškovej.

Koncertom sprevádzala a príbehy rozprávala Mgr. Jana Ďurinová.

Dôkazom, že žiaci ovládajú svoje nástroje bol aj standing ovation a žiaci museli dať prídavok.

Video

Po skončení koncertu som požiadal o rozhovor pani Martinu Holú, pani učiteľku, ktorá pripravovala úspešných reprezentantov na akordeónovú súťaž „V. ročník Medzinárodní festival akordeonu v Praze“. Žiaci ZUŠ z Dubnice nad Váhom v V. kategórii sa Timotej Gerhard umiestnil v zlatom pásme, Roman Papiernik sa stal absolútnym víťazom kategórie III a Martin Púček, ktorý aj napriek tomu, že bol v kategórii s konzervatoristami, obsadil prvé miesto strieborného pásma. Rozhovor a komentár: tu.