Večný svár v Dubnickom kaštieli

413

Do Dubnického kaštieľa sa vrátili strašidlá.

Dubnický kaštieľ, Agentúra de CostiWagus pripravili v Dubnickom kaštieli poobedie a večer strašidiel. Strašili malé strašidielka až po veľké strašidlá. Deti výskali, pískali, rodičia ich tíšili, ukľudňovali. Bol to strašidelný večer plný pavučín. Strašidlá sa na deň skrývajú a na noc vychádzajú a blúdia po chodbách kaštieľa?

Medzi tým sa odvíjal večný spor Pepina Geresiniho a Sebiniho Jaresiniho. Spor začal hneď na začiatku, na nádvorí kaštieľa, pri úvodnej skladbe, keď sa nemohli dohodnúť na finále skladby. Tým to však neskončilo. Pokračovalo to vyznaním lásky, pri maľovaní dámy z publika, peknej Lenky. Svár pokračoval rytierskym súbojom. Ako to celé skončilo? Večný svár pokračuje večne.

Video