Konverzia 2021 v Dubnici nad Váhom

641

Kultúra sa začína prebúdzať aj v Dubnici nad Váhom výstavou exponátov Konverzia 2021.

Umelci zo Slovenska vystavujú v rôznych častiach mesta v interiéroch a exteriéroch svoje diela. Je dobré sa poprechádzať po meste a pokochať sa dušou umelcov. Pokochať sa dielami umelcov: Mgr. art. Františka Bohunického, Andrei Ďurčovej, Jána Frančáka, Mgr. art Jozefa Kurinca, Mgr. art Luba Mikleho, Mgr. art. Martina Navrátila, Barbory Rácovej, Mgr. art. Martina Ščepku, Michala Šudu, Mgr. Art. Dionýza Troskóa, Pavla Ráca ml., Pavla Ráca st. a Lucie Dianovej.

Mapa sôch je na: http://www.kultura.dubnica.eu/klient-958/stranka-16606

Mgr. art. František Bohunický: Dielo: Baran, baran, buc, umiestnenie: prevádzka SUAVE (zmrzlináreň) – interiér. Dielo: Letí, letí, všetko letí, umiestnenie: Čarovná špajza – interiér. Dielo: Na palube, umiestnenie: prevádzka Kvety Guru – interiér. Dielo: Moje pravidlá, umiestnenie: 7edmička coffee place. Dielo: jjl30202016, umiestnenie: námestie Matice Slovenskej. Dielo: Vyvažovanie, umiestnenie: priestor pred kaštieľom – exteriér. Dielo: Osamote, umiestnenie: priestor pred kaštieľom.

Andrea Ďurčová, Dielo: Pristávajúci dravec/fénix, umiestnenie: mestská knižnica – exteriér. Dielo – Pelikán, umiestnenie: mestská knižnica – exteriér.

Ján Frančák, Dielo: Nový Adam, umiestnenie: Dom kultúry – interiér.

Mgr. art Jozef Kurinec, Dielo: Rozmazané telo, umiestnenie: Park J. B. Magina – Grotta. Dielo: Vzkriesenie, umiestnenie: plocha pred Domom Kultúry. Dielo: Sedimenty, umiestnenie: plocha pred Mestským úradom.

Mgr. art Lubo Mikle, Dielo: Future sound of žmolenie, umiestnenie: podzemné garáže na Námestí Matice Slovenskej.

Mgr. art. Martin Navrátil, Dielo: Vzácne koren(i)e spoločnosti, umiestnenie: priestor pred Strednou priemyselnou školou. Dielo: ROZkvet, umiestnenie: Pešia zóna pod D- klubom.

Barbora Rácová, Dielo: Plastika fénixa, umiestnenie: Mestská knižnica – exteriér. Dielo: Drak „JOHATAN“, umiestnenie: Mestská knižnica – exteriér. Dielo: Venuša, umiestnenie: Mestská knižnica – exteriér. Dielo: Kovaná plastika morskej panny, umiestnenie Mestská knižnica – exteriér. Dielo: Gitara, umiestnenie: The Doors Pub.

Mgr. art. Martin Ščepka, Dielo: „Kentaur“, umiestnenie: budova ORION (prízemie).

Michal Šuda, Dielo: „Diktátor obyčajný“, umiestnenie: železničná stanica – exteriér.

Dionýz Troskó, Dielo: „United we stand,divided we fall“ – Hommage a Juraj Melis, umiestnenie: priestor pred kaštieľom. Dielo: Orlík – pamätník industrialnej Bratislave, umiestnenie: priestor pred kaštieľom. Dielo: Dance like is no tomorrow, umiestnenie: parčík vedľa „RIVE“.

Viac na: http://www.kultura.dubnica.eu/klient-958/stranka-16606