Krumple na veľa, veľa spôsobov

707

V Leopoldove sa stretli občania z Leopoldova, z blízkeho, ale aj z ďalekého okolia na súťažno-zábavnom popoludní, na Leopoldovských krumplových hodoch.

Šikovné tetušky dôchodkyne šúľali šúľance od rána ba podľa moderátora, ktorým bol z Hlohovca Daniel Kabát, možno už od večera. Veru bolo sa treba obracať okolo cesta na halušky, šúľance, okolo kotlov a panvíc s olejom na škvarky, zemiakové placky, aby sa hody mohli začať.

Návštevníkov na Námestí sv. Ignáca privítala pani Nikol Bucková. Po nej o krumploch a ich rôznych slovenských a svetových názvoch báseň Aleny Mlčoch Hromadovej predniesol žiak Markus Šoliman. Následne sa ujal slova moderátor, aby oboznámil hostí hodov s ich programom.

Dvere hodov sa otvorili. Varili sa šúľance, smažili zemiakové placky a škvarky na halušky, cez špeciálne vyrobené sitko sa tvorili halušky. Výdatne sa kúrilo pod kotlom, veď voda musí byť vriaca akurát. K dobrej nálade vyhrávala Borovienka. Na druhej strane boli jabĺčka. Rôzne druhy, a fazuľkami sa hodnotila ich krása. Súťažilo sa o najväčší zemiak, najzaujímavejší zemiak, o najdlhšiu zemiakovú šupku. Deti za výdatnej pomoci rodičov či starých rodičov vyrábali rôzne postavičky, zvieratká a veci zo zemiakov. Opodiaľ ženičky nosili to, čo vytvorili vo svojej kuchyni zo zemiakov. Oči sa pásli a po vynesení rozsudku poroty aj chuťové poháriky na výtvoroch na sladko a slano. … a Borovienka vyhrávala a vyhrávala k dobrej nálade. Rodinky sa fotili pri jesennom aranžmán, rodičia, starí rodičia vozili svoje deti na táčkach a deti hádzali zemiaky do kastrólov. … a Borovienka vyhrávala a vyhrávala k dobrej nálade.

Čas sa naplnil. Národ hladný. Ej veru málo bol o placiek, dosť bolo halušiek, ale zasa málo škvarkov a bryndze a šúľancov. No veď to bolo zadarmo.

Čas vyhodnotenia súťaží. Verdikt poroty.

Najlepšie sladké jedlo: Lucia Hlaváčová a Katarína Papalová

Najlepšie slané jedlo: Jana Mišovicová

Hod zemiakom: Oliver Kaničár

Najdlhšia šupka: Róbert Ondriš

Najkrajší zemiakový panáčik: Erika Vančová

Najväčší zemiak: Jozef Polák

Najzaujímavejší zemiak: Sárinka Ondrus

Najkrajšie jabĺčko: Jozef Polák

Ceny odovzdávala pani Renáta Miklošová.

Ceny rozdané, Borovienka dohrala, pokoštované, stretli sa rodiny a priatelia, stretnutia rodákov aj cezpoľných, načim sa bolo treba rozlúčiť do budúceho roka.

Zemiakové hody

Leopoldov