Kultúra vo Vianočnom mestečku 6.12.2019

475

Pod Vianočným stromčekom a zasvietenou prvou adventnou sviečkou to žilo zasa kvalitnou kultúrou.

Pódium v úvode patrilo svižným telám mladým dievčinám zo SCVČ z Dubnice nad Váhom. Po nich nastúpili seniori z JDS č. 1, z Dubnice nad Váhom ZSSk Studnica. Speváci a speváčky voviedli svojim spevom návštevníkov do čara Vianočných sviatkov. Po nich začala svoju aparatúru stavať ĽH Borovienka pod vedením Štefana Slabého, ktorý strávil tri roky na OU v Dubnici nad Váhom a tu začal naberať ostrohy dychovej hudby. Štefan Slabý sa vždy rád vracia do Dubnice nad Váhom, do kruhu svojich spolužiakov s ktorými pobudne v družnej debate. Borovienka je známa svojou ľudovou hudbou od folklóru po svetské melódie, aj vo vlastnej úprave, doma, ale aj v zahraničí. Svoje umenie ukázali aj vo Vianočnom mestečku. Záver mal dva „zlaté klince“ Borovienku a Vrbovské vŕby. Obe skupiny z Vrbového. Vrbovské vŕby sa predstavili na pódiu všetkými svojimi číslami vo Vianočnej nálade. V nálade očakávaného príchodu Ježiša Krista. „Zlaté klince“ ozaj zlaté.

Kultúra vo Vianočnom mestečku 6.12.2019