Mikuláš v meste Dubnica nad Váhom

493

Za mrazivého večer do Parku J. B. Magina pod Grottu zavítal deťmi vítaný Mikuláš.

Už tradične Oddelenie kultúry a knižnice spolu s Dubnickým kaštieľom zorganizovali, aby medzi deti prišiel Mikuláš so svojou družinou.

Hoci bolo studené počasie, do parku prišlo veľa detí s rodičmi. Keďže sa nepodarilo osamostatnenému čertovi nájsť zlé deti, deti svojím krikom si vyžiadali príchod Mikuláša. Ten z Grotty prišiel. Posadil sa na kreslo. Skontroloval si plnenie sľubov, ktoré mu deti dali minulý rok. Musel však konštatovať, že nie všetky sľuby sa každému podarilo splniť. Či sú deti v Dubnici nad Váhom poslušné si prišiel počúvnuť aj primátor Dubnice nad Váhom Mgr. Peter Wolf. Cez to všetko sa však detičky nezaobišli bez darčekov za básničku či pesničku. Deti potom priložili ruku k dielu pri ozdobovaní stromčeka.

Mikuláš v meste Dubnica nad Váhom