Memorandum o zatraktívnení Smolenického krasu

156

V Červenom salóniku Smolenického zámku bolo podpísané Memorandum o zatraktívnení Smolenického krasu medzi Trnavským samosprávnym krajom, Krajskou organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj, Štátnou ochranou prírody SR, Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Trnava Tourism a obcou Smolenice.

„Memorandum o vzájomnej spolupráci na projekte zvýšenia atraktívnosti Jaskyne Driny a celej oblasti Smolenického krasu je kľúčové pre pokračovanie v spolupráci v realizácii cezhraničnej spolupráci a vytvorí predpoklady pre využívanie tohto turistického skvostu Malých Karpát“ povedal Michal Kiča štátny tajomník ministerstva životného prostredia.

Memorandum deklaruje spoluprácu všetkých strán spolupracovať pri rozvoji cestovného ruchu, súčinnosť pri realizácii projektu zvýšenia atraktívnosti Jaskyne Driny a celej oblasti Smolenického krasu, rozvoj ochrany prírody, rozvoj prírodného turizmu, ekológie, environmentálnej výchovy, trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a osvety.

Memorandum podpísali za Trnavský samosprávnym kraj Mgr Jozef Viskupič , predseda Trnavského samosprávneho kraja, za Krajskú organizáciou cestovného ruchu Trnavský kraj Ing. Pavol Kalman, za Štátnu ochranu prírody SR RNDr. Dušan Karaska, za Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Ján Marhefka, Generálny riaditeľ lesy Slovenskej republiky, za Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Trnava Tourism Ing. Alexander Prostinák, Zastupujúci výkonný riaditeľ, marketingový manažér a za obec Smolenice zástupca starostu Radoslav Horník.

Zľava: zástupca starostu obce Smolenice Radoslav Horník, námestník generálneho riaditeľa pre projekty Štátnej ochrany prírody SR Daniel Baláž, štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, generálny riaditeľ Lesy Slovenskej republiky Ján Marhefka, predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman a zastupujúci výkonný riaditeľ Trnava Tourism Alexander Prostinák

Následne sa niektorí účastníci presunuli do Jaskyne Driny, aby si vypočuli potrebné opatrenia na zvýšenie atraktívnosti Jaskyne Driny úpravy z úst jej správcu Ing. Petra Zvonára a riaditeľa Správy slovenských jaskýň (SSJ) RNDr. Jána Zuskina. Najviac pozornosti sa okrem bežnej technickej problematiky venovali prierazu, teda zokruhovaniu takmer 600 m dlhej prehliadky, aby turisti mohli mať vstup aj východ v Jaskyni Driny. Upozorňovalo sa správcom jaskyne a riaditeľom SSJ aj na problematiku z tejto činnosti, o technickom zabezpečení, o spôsobe, odstraňovaní a likvidácie materiálu z tejto „banskej“ činnosti.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič projektu zaželal nájsť partnera čo najrýchlejšie, keďže ide o cezhraničnú spoluprácu, na druhej strany rieky Moravy, pretože to bude znamenať ten potrebný kľúč pre realizáciu zámerov a aby kooperujúce zložky vždy našli spoločnú reč preto, aby na linke obec – mesto – kraj dokázali preniesť atraktivitu pre turistu aby Jaskyňa Driny zostala národnou prírodnou pamiatkou.