Mikulášska kapustnica Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom

455

Matičiari MO Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom sa už tradične zišli na Mikulášskej kapustnici.

Výbor MO Matice Slovenskej zorganizoval tradične výbornú Mikulášsku kapustnicu. Asi dvadsať Matičiarov sa zišlo v ich miestnosti. Hoci stretnutie bolo v slávnostnom duchu predsa sa nezaobišlo bez pracovných povinností.

Riešila sa hlavne busta J. B. Magina, rodáka z Vrbového. Dubnica nad Váhom si pripomenula v roku 2019 300. výročie príchodu J. B. Magina do Dubnice nad Váhom a v roku 2020 si pripomenie 285. výročie úmrtia. J. B. Magin – farár – je pochovaný v Dubnickom kostole. Z úcty k nemu sa Dubnická Matica Slovenská skladá na jeho bustu a určitou čiastkou prispeje aj Mesto Dubnica nad Váhom. Busta má byť slávnostne odhalená 1. mája 2020 pri kostole v Dubnici nad Váhom.

Matičiarov prišli pozdraviť aj žiaci ZUŠ  z Dubnice nad Váhom a zahrali pár skladbičiek („Green Sleeves“, Purcelovo „Andante“, Kebalevského „Toccatina“, „Mazurka“, „Poďme bratia do Betlema“, „Romanca pre Jitku“, Felix le Coupeého „Moderato“, „Melodická“, „Túžba“, „Bubeník na Vianoce“) na koncertnom krídle v priestore MsDK Dubnica nad Váhom.

Na záver si matičiari so žiakmi ZUŠ za sprievodu Jany Ďurinovej zaspievali zopár vianočných piesní.

Koncert žiakov ZUŠ Dubnica nad Váhom pre MO Matice Slovenskej Dubnica nad Váhom

Tichá noc.

Búvaj, dieťa krásne