Obnovenie družby

579

Deti z Materskej školy P. Demitru, Centrum 2, Dubnica nad Váhom sa stretli so seniormi JDS č. 1.

Deti z Materskej školy P. Demitru, Centrum 2, Dubnica nad Váhom sa stretli so seniormi JDS č. 1 Dubnica nad Váhom, aby obnovili svoju neformálnu spoluprácu – priateľstvo medzi týmito generáciami. Táto spolupráca už v minulosti fungovala, potom na čas ustala. Detičky do klubu dôchodcov prinášali rôzne ozdôbky vychádzajúce s pod ich maličkých, šikovných ručičiek. Vedenie JDS č. 1 sa s pani učiteľkami sa dohodli, že sa budú recipročne stretať raz v škôlke a raz v klube JDS č. 1.

Škôlkari potom seniorom zarecitovali básničky, zaspievali a zarolničkovali darovanými rolničkami.

Obe generácie sa tešia na ďalšie stretnutie.

Video