piatok, 1 decembra, 2023
ÚvodReportážeNa cintoríne rozkvitli červené maky

Na cintoríne rozkvitli červené maky

Prvá svetová vojna pred rokom 1939 známa ako veľká vojna alebo svetová vojna bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Ázii, na oceánoch, na Blízkom východe a inde. Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva.

Presne o 11:11 hod., 11.11.2019 zazneli zvony Kostola sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom. Mesto si pripomenulo za účasti primátora Dubnice nad Váhom Mgr. Petra Wolfa, zástupcov Matice Slovenskej, Zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu protikomunistického odboja, seniorov Klubu dôchodcov a JDS, žiakov zo všetkých základných škôl Dubnice nad Váhom 101. výročie ukončenia 1. svetovej vojny.

Spevácka skupina Studnica piesňou „Kto za pravdu horí“ otvorila pietnu spomienku. Stretnutie pri kríži padlých v 1. svetovej vojne viedla predsedníčka JDS č. 1 v Dubnici nad Váhom pani Beata Ťupeková. Svojim krátkym no výstižným prejavom ako prvý vystúpil a zúčastneným sa prihovoril primátor Dubnice nad Váhom Mgr. Peter Wolf. Nasledoval žiak Základnej školy Matias Brno s úryvkom z Krvavých sonetov od P. O. Hviezdoslava. Pán Štefan Antalík objasnil dôvody začatia prvej svetovej vojny, priebeh a jej následkami. Pán Štefan Antalík vyzval zúčastnených na modlitbu za obete 1. svetovej vojny. Pán Ivan Porubčan taktiež pohovoril o okolnostiach tejto vojny a svoje vystúpenie ukončil básňou z vlastnej tvorby „Červené maky“. Záver patril Speváckej skupine Studnica. Pietnu spomienku ukončila pani Beata Ťupeková poďakovaním zúčastneným.

Symbolom ukončenia prvej svetovej vojny sú červené maky. Účastníci, preto na záver pietnej spomienky položili červené maky ku krížu obetiam prvej svetovej vojny na dubnickom cintoríne.

Video z pripomenutia si 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny

Video z vyjadrenia sa primátora Dubnice ad Váhom k udalosti výročia ukončenia 1. svetovej vojny