sobota, 24 februára, 2024
ÚvodReportážeOtvorenie nových priestorov ZUŠ v Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom

Otvorenie nových priestorov ZUŠ v Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom

„Ani sa mi nesnívalo“ povedala mi pani riaditeľka Základnej umeleckej školy (ďalej len: „ZUŠ“) Naděžda Provazníková pri prezeraní si nových priestorov ZUŠ v Mestskom dome kultúry (ďalej len: „MsDK“).

Ani neprisnené sa stalo skutočnosťou. Za dodržania protipandemických opatrení sa uskutočnilo slávnostné prestrihnutie pásky pred vstupom do nových priestorov ZUŠ v MsDK.

Po tridsiatych rokoch sa ZUŠ presťahovala zo starej budovy (v ktorej budú po prestavbe sociálne byty) na Kolónkach, na Ul. Obrancov mieru z nevyhovujúcich a pre ZUŠ nekultúrnych priestorov starej slobodárne do MsDK. Na štyroch poschodiach a na dvoch elokovaných pracoviskách priamo na Základných školách si nájde svoje učebne 533 žiakov. V MsDk sa nachádza asi 30 učební, rozmerné ateliéry, tanečné sály a veľké výstavné a koncertné priestory. ZUŠ má teraz pohodlnejší a bezpečnejší prístup k budove, ale aj s rozmerným parkoviskom pre rodičov žiakov. Miestnosti sú ozaj moderne spracované pre potreby žiakov.

Poďakovanie za tento počin patrí aj zúčastnenej štátnej tajomníčke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Svetlane Síthovej, Mgr. Petrovi Wolfovi primátorovi mesta, poslancom Mestského zastupiteľstva, členom Komisie školstva, vedúcej školského úradu a odd. školstva Mgr. Márie Balážovej, riaditeľke ZUŠ Mgr. Neděžde Provazníkovej, predchádzajúcim riaditeľom ZUŠ, učiteľom, pedagógom a ostatným čo mali a majú čo dočinenia so ZUŠ.

Nastala slávnostná chvíľa. Moderátor odpočítal a pásku držiacu žiakmi  DFS Prvosienka prestrihli: Mgr. Mária Balážová, Mgr. Peter Wolf, Mgr. Svetlana Síthová, Mgr. Neděžda Provazníková.

Nastal potlesk a zúčastnený sa po skupinkách rozišli pozrieť si priestory ZUŠ.

Video s príhovormi

Video z nových priestorov

Video z tlačovej besedy

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Sem zadajte svoje meno