Otvorenie včelárskeho náučného chodníka

924

Občianske združenie Hubert Ľuborča za spolupráce s MAS Vršatec zorganizovalo slávnostné otvorenie včelárskeho náučného chodníka. O otvorenie sa postaral moderátor z OZ Hubert Ľuborča za prítomnosti občanov Nemšovej a okolia.

Ľuborča je časť mesta Nemšová. Pred oslavou bolo už z diaľky počuť vyhrávať dychovku.

Moderátor na začiatok slávnosti privítal návštevníkov – občanov Nemšovej a okolia. Následne privítal hostí, konkrétne primátora Nemšovej pána JUDr. Miloša Mojtu, dekana, farára farnosti Mgr. Jána Smolku, kaplán farnosti Mgr. Dominik Ondriaš, bývalého dekana pána Anton Košíka a predsedu včelárskej organizácie Trenčín Ivana Štefánka.

Ďalej sa vyjadril k významu včelárstva na Slovensku. Prítomných oboznámil s organizáciou včelárskych organizácií, o počte členov v jednotlivých organizáciách a počtoch včelstiev. Popísal užitočnosť včely medonosnej hlavne v opeľovacej činnosti a pohovoril o včelích produktoch a ako najznámejší spomenul med, potom vosk, propolis, materská kašička, peľ, včelí jed a veľa iných užitočných produktov používaných v rôznych odvetviach priemyslu. Vyzdvihol a poďakoval sponzorom a tvorcom tabúľ a tvorcom úvodného súsošia náučného chodníka.

Súčasťou otvorenia bolo aj sadenie stromčekov.

Náučný chodník sa skladá z 12-tich zastavení:

 1. Liborča Dvorec – popis náučného chodníka
 2. Ľuborča – história včelárstva
 3. Pod Hradiskom – ovocne stromy a kry
 4. Pod agátmi – včelárske dreviny
 5. Hliníkový járek – včelárske pomôcky
 6. Liborecký včelín – včela medonosná
 7. Pešúnek – čmeliaky a včely samotárky
 8. Betlehem – lúčne kvety
 9. Pod Volovcom – motýle
 10. Nad mlynom – úžitkové a poľnohospodárske kultúry
 11. Bočky – druhy medov
 12. Za brodkom – včelie produkty

Od drevorezby súsošia medvedice s medvieďatami, ktoré na pravej strane, kúsok za mostom cez rieku Vlára sa návštevníci vydali po náučnom chodníku.

Video si môžete pozrieť tu