štvrtok, 7 decembra, 2023
ÚvodReportážePojednávanie so stranou Kotleba-ĽSNS – rozsudok

Pojednávanie so stranou Kotleba-ĽSNS – rozsudok

 

Predsedajúca senátu Najvyššieho súdu SR JUDr. Jana Zemková PhD. prečítala rozsudok: „Najvyšší súd Slovenskej republiky, žalobu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozpustenie žalovanej politickej strany Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko zamieta.“

Asi hodinu pred zasadnutím senátu Najvyššieho súdu SR na vyhlásenie rozsudku na rozpustenie strany Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko (ďalej Kotleba-ĽSNS) sa pred budovou Najvyššieho súdu schádzajú osobnosti ako Eva Mosnáková, Zuzana Krónerová, Pavel Traubner, Ján Benčík, Michal Kaščák, Martin M. Šimečka, Marián Leško…, aby každý podržal písmenko z hesla Stop fašizmu. Opodiaľ stoja prívrženci strany Kotleba-ĽSNS.

Do budovy Ministerstva spravodlivosti SR, Najvyššieho súdu SR prichádzajú novinári, poslanci za stranu Kotleba-ĽSNS, jej sympatizanti a iný občania. Prichádza Milan Uhrík a krátko pred vynesením rozsudku v dobrej a optimistickej nálade Marián Kotleba so svojimi právnymi zástupcami. Do pojednávacej miestnosti vstupuje Marián Kotleba za pokrikov: „Nech žije Kotleba, nech žije Kotleba“.

Pred začatím zasadnutia senátu Najvyššieho súdu prichádza k protestujúcim „Stop fašizmu“ minister spravodlivosti Gábor Gál.

Senát zasadol v zložení: Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD., členovia: JUDr. Nora Halmová, JUDr. Milan Morava, JUDr. Petra Príbelská PhD., JUDr. Jarmila Urbancová.

Predsedajúca senátu Najvyššieho súdu SR JUDr. Jana Zemková PhD. Číta rozsudok. Zaznieva potlesk.

Predsedajúca senátu Najvyššieho súdu SR JUDr. Jana Zemková PhD. číta žalobu Generálneho prokurátora SR a žiadosť Kotleba-ĽSNS na zrušenie rozpustenia z dôvodu, že rozpustenie považuje ako šikanózne. Číta aj iné písomné dôkazy.

Predsedajúca senátu Najvyššieho súdu SR JUDr. Jana Zemková PhD. odôvodňuje dôvody odmietnutia zrušenia politickej strany Kotleba-ĽSNS. Napr.: trestné konanie voči trom členom politickej strany Kotleba-ĽSNS nie je právoplatne rozhodnuté, tak sa k ním musí prihliadať ako k nevinným, že každý má právo sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach, občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich, obmedzenie v týchto právach je možné iba ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom, alebo na ochranu práva a slobôd iných. Na ochranu práv osôb máme štátne orgány a naše zákony či európske. Európska judikatúra k rozpusteniu politických strán je malá z dôvodu, že k rozpusteniu politickej strany dochádza len ojedinele a pretože k rozpusteniu je potrebné pristupovať veľmi obozretne. Keď strana porušuje právne predpisy nie je chránená pred vnútorným alebo medzinárodným právom, ktorým sme viazaný. Žalobca nepredložil dôkazy o tom, že riziko ohrozenia demokracie žalovanou stranou je dostatočne bezprostredné. Žalovaná politická strana je síce stranou parlamentnou so 14 zvolenými poslancami, avšak na prijatie akéhokoľvek zákona, či len zmeny zákona nedisponuje potrebným počtom hlasov. Súd konštatoval, že hliadky vo vlakoch fungujúce na princípe, že ľudia dobrovoľníci, ktorým to nie je ľahostajná bezpečnosť cestujúcich vo vlakoch cestujú ako normálni cestujúci, majú zaplatené cestovné traťové lístky, vozia sa vo svojom voľnom čase a prípade, že keď postrehnú, zaznamenajú akúkoľvek problémovú situáciu, konflikt alebo čokoľvek čo by mohlo spôsobiť porušenie zákona alebo ohrozenia života alebo majetku osôb okamžite volajú štátnu políciu, nebolo preukázané, že by išlo o poriadkové zložky strany, ktoré by boli vycvičené na používanie násilia a donucovacích prostriedkov bez zákonného splnomocnenia, prípadne používanie nedovoleného bojového umenia. Nejde o konanie mimo zákonných noriem.

Asi o 11:10 pojednávanie – vynesenie rozsudku Generálny prokurátor proti Kotleba-ĽSNS končí.

Predseda politickej strany Kotleba-ĽSNS Marián Kotleba pozýva novinárov na tlačovú besedu do hotela Falkensteiner Hotel Bratislava (celý záznam z tlačovky je na videu).

Rozsudok: Rozsudok_4Volpp-1-2017