Pripomenutie si víťazstva nad fašizmom v Dubnici nad Váhom

6

Dubnica nad Váhom si pripomenula víťazstvo nad fašizmom.

Na cintoríne v Dubnici nad Váhom sa zišli občania Dubnice nad Váhom 9. mája 2017 aby si pripomenuli deň víťazstva nad fašizmom. Za účasti predstaviteľov mesta, mestského zastupiteľstva, Matice Slovenskej, JDS č. 1 a detí ZŠsMŠ prehovoril predseda Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov Jaroslav Púček. Priblížil zúčastnením históriou a súčasnosť bojov proti fašizmu a extrémizmu. Následne si zobral slovo primátor Dubnice nad Váhom Ing. Jozef Gašparík, ktorý pohovoril o význame víťazstva nad fašizmom. JUDr. Juraj Džima – vedúci sekretariátu primátora v zastúpení primátora mesta a predsekyňa Matice Slovenskej Jana Rybárová položili vence k pamätníku obetiam 2. svetovej vojny. Záverom spevácky zbor Studnica zaspieval pár srdečných piesní a predsedkyňa JDS č. 1 Valéria Glosová poďakovala poďakovala za účasť.