Pruské, 17.9.2022, Prušťanský jarmok šikovných rúk

40