Púchovom burácali motorky

1708

Moto klub „Šakali Púchov“ zorganizoval už tradične zraz motorkárov pod názvom „Burácanie motoriek“.

Okolo jedenástej hodiny sa na Námestie slobody v Púchove začali schádzať motorkári z blízkeho ale aj vzdialenejšieho okolia Púchova. Duneli motory motoriek rôznych značiek od Aprílie, Harley-Davidson cez Yamahy a ešte veľa iných značiek. Každý motorkár pyšný na svojho krásneho tátoša, vyčisteného, slávnostne vyzdobeného, aby aj motorka mohla byť pyšná na svojho majiteľa.

Na Púchovskom rímsko-katolíckom kostole Všetkých svätých zvony ohlásil poludnie. Organizátor zrazu privítal účastníkov, Púchovského kaplána Mgr. Michala Meliša a požiadal ho, aby vykonal akt požehnania motoriek. Pán kaplán sa ujal slova. Pomodlil sa sám, potom s vodičmi motoriek, pridal vlastnú skúsenosť z havárie na automobile s výstrahou na opatrnosť a prechádzajúc medzi silnými mašinami svätenou vodou posvätil asi sto motocyklov a ich vodičmi a spolujazdcami. Zraz pokračoval spanilou jazdou cez Lednické Rovne, Červený Kameň, na Moravskú stranu a späť do Mestečka kde bolo pohostenie účastníkov.