Replika uhorskej kráľovskej koruny

173

V Klenotníckom dome Mikuš Diamonds, na Mierovom námestí 40 v Trenčíne je vystavená replika uhorskej kráľovskej koruny.

Dňa 5. apríla 2022 uplynulo 400 rokov, odkedy bola originálna kráľovská uhorská koruna prenesená do Trenčína. Je to jeden zo zachovalých klenotov v Európe. Putovanie tejto koruny je dobrodružné. Pre protihobsburskému povstaniu Gabriela Betlena ju v roku l622 priniesli do Trenčína vyslanci rokúskeho cisára o uhorského kráľa Ferdinanda II. (putovala z Košíc do Prešporku, korunovačného mesto Uhorska). Z Trenčína putovala do Šopronu, kde ňou korunovali Eleonóru Annu Gonzogo. Následne skončila na dlhý čas opäť no Bratislavskom hrade. V roku 1945 ju z dôvodu ochrany pred sovietskou armádou odviezli do USA, kde bola uchovávaná v pevnosti Fort Knox. Maďarsku bolo vrátená v roku 1978. V súčasnosti je uložená v maďarskom parlamente v Budapešti.

Pri výrobe repliky uhorskej kráľovskej koruny pod záštitou klenotníckeho majstra Augustina Hôrku sa pracovalo viac ako l 000 hodín klenotníckej tvorby. Použilo sa 362 ručne osadených prírodných perál a 98 drahokamov. Z tohto množstvo je až 85 kusov prírodného pôvodu v zastúpení kráľovských ametystov, romantických ruženínov, plnokrvných almandínov, magického chryzoprasu a sýtozeleného malachitu. Zo zvyšných 13 kusov je osem z nich vyrobených v zahraničí zo špeciálneho skla a päť kusov drahých kameňov je syntetických.