Roj včeličiek v Mestskej knižnici v Dubnici nad Váhom a v Dubnickom kaštieli.

446

V rámci 100 rokov včelárstva na Slovensku pripravila Mestská knižnica a Dubnické múzeum v Dubnici nad Váhom podujatia venované tejto udalosti.

V Mestskej knižnici prednášala, na začiatok pre deti, a potom aj pre dospelých včelárka Rita Novosadová. Pútavou formou pre deti, ale aj dospelých porozprávala takmer všetko o včielkach. O ich živote, práci v úle, o výrobe včelích produktov, ako by sme sa mali k včielkam správať, dokonca rozprávala aj o liečbe človeka pomocou včiel a ich produktov – apiterapie.

Druhá čast v Mestskej knižnici bola takmer totožná s príhovorom Ing. Milana Krivého zo Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Trenčín (ďalej iba „ZO SZV“) v Dubnickom kaštieli. Rita Novosadová v odbornej prednáške priblížila históriu včelárstva, vybavenie úľov, vývoj včely, význam opeľovačov, pomoc opeľovačom, stanovenie kvality medu, o pravom včeľom mede a „pančovanom“ a o včelích produktoch.

Niektoré deti sa aktívne zapájali do diskusie a bol vidieť, že to boli deti včelárov vyznajúce sa v tejto tematike.

Samozrejme nechýbala ochutnávka pravých včelích medov.

Z Dubnických novín na Facebooku.

V Dubnickom múzeu v Dubnickom kaštieli bola inštalovaná výstava organizovaná Dubnickým múzeom a ZO SZV. V úvode riaditeľka Dubnického múzea Ing. Monika Schwandtnerová PhD. priblížila históriu včelárstva na Slovensku. Po nej sa zúčastneným prihovoril Ing. Milan Krivý zo ZO SZV. V príhovore si posťažoval na ťažkosti s históriou s chovom včiel na Slovensku.

Prvé stretnutie včelárov sa uskutočnilo už 12. júla 1869 na fare v Pružine na pozvanie tamojšieho farára Štefana Závodníka. Dohodli sa, že utvoria Spolok Slovenských včelárov v Hornom Uhorsku. Bohužiaľ vláda v Budapešti neschválila stanovy tohto spolku takže po pár rokoch tento spolok musel zaniknúť. Po rozpade monarchie sa situácia zlepšila. Veľmi nám však pomáhali včelári z Česka, kde bola situácia vo včelárstve prajnejšia. Neskoršie sa situácia na Slovensku už stabilizovala, začali vznikať, ale aj zanikať, včelárske spolky a včelári na Slovensku začali vydávať aj svoj časopis. Ing. Milan Krivý sa rozhovoril aj o včelároch a spolkoch v Trenčíne a okolí. Dnes majú včelári aj svoje múzeum v Trenčíne. Trenčiansky včelári sa zúčastňujú pravidelne aj na výstavisku Expo Center v Trenčíne.

Po svojom príhovore návštevníkov zahájenia výstavy, ktorý boli hlavne z Nemšovej, previedol exponátmi výstavy a priblížil ich s krátkym popisom ich používania. Vidieť sú okrem úľov a ich súčastí, včelie produkty, rôzne ocenenia, časopisy Zväzu včelárov, výrobky z včelích produktov.

Výstava v Dubnickom kaštieli potrvá do 21.11.2019.

Rozpráva Ing. Milan Krivý zo ZO SZV Trenčín

Rozpráva Ján Gurin zo ZO SZV Trenčín