S Maticou Slovenskou v Banskej Štiavnici

759

Miestna organizácia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom zorganizovala poznávací výlet do Banskej Štiavnice.

Banská Štiavnica

Prvé kroky účastníkov výletu viedli na Kalváriu v Banskej Štiavnici. Po 11. rokoch zástupcovia OZ Kalvársky fond a Nadácia VÚB ukončili obnovu tohto skvostu barokovej architektúry, slávnostne otvorili Horný kostol Kalvárie. Tým sa ukončila hlavná etapa rekonštrukcie barokovej krásky.

Kalvária Banská Štiavnica

Po výstupe k Hornému kostolu Kalvárie a zostupe a obede, kroky zamierili do Banky lásky. Objekt je venovaný nenaplnenej láske Márie Pišlovej (Pischlová) a Andreja Sládkoviča (Braxatoris). Svojej láske napísal báseň Marína až po svadbe. Kompozíciu diela tvorí 286 10 veršových a 58 veršových strof, pričom každá strofa je uzavretá myšlienka. Spolu má Marína 2900 veršov. Vďaka tomu je Marína už viac ako 170 rokov najdlhšou ľúbostnou básňou na svete.

Do Banky lásky sa vstupuje potichu, pretože na klavíri hrá nadaná dievčina Nocturno. Marína bola nadaná aj vo výtvarnom umení, ktoré vidieť v miestnosti z jej ukážok s rukopisom originálu Sládkovičovej Maríny. Je tam aj replika snubného prstienka v tvare nezábudky, ktorý daroval Sládkovič Maríne. V prvej miestnosti sa prihovára z obrazov Andrej Sládkovič vyznávajúci sa k láske k Maríne, pokračuje výčitkami Máriinej mamičke Sládkovičovi, že bol pozvaný do ich domu na výuku Márii a nie jej pliesť hlavu láskou, že nie je vhodné, aby chudobný študent plietol hlavu bohatej dievčine. V tom sa do rozhovoru zamieša manžel Márie a vyčíta Andrejovi jeho postoj k nemu.

V Banke lásky je možné uložiť si svoju schránku. Už 937 ľudí má svoju schránku v Banke lásky. Aké sú iné atrakcie v Banke lásky? Hovoriace obrazy, Unikátny Láskomer, Magické madlá, Interaktívne oživovanie veršov, Zaľúbená pošta, Rukopis najdlhšej ľúbostnej básne sveta, Koleso Šťastia v láske, Slávni herci (herecký koncert Emílie Vášáryovej, Táni Pauhofovej, Roberta Rotha a Ľuboša Kostelného je zážitok na ktorý nezabudnete), Dojatie, zábava aj zimomriavky.

V Banke lásky je presne toľko Schránok, koľko písmen, znakov a medzier má báseň Marína. Choďte ich spočítať.

Banka lásky

Radničné námestie. Na múre Radničného námestia, oproti historickej radnici v Banskej Štiavnici, upútajú pozornosť umelecké reliéfy akademického sochára Vladimíra Oravca. Oravcove plastiky zobrazujú legendu o vzniku Banskej Štiavnice s jašteričkami s kúskami zlata, permoníkov, ale aj podobizne historických osobností, ktoré formovali dejiny a podobu banského mesta.

Radničné námestie.

Na skok sme zašli do Banskoštiavnického betlehema.

Banskoštiavnický betlehem

Ďalším cieľom výletu bol Starý zámok. História zámockého komplexu sa začína začiatkom 13. storočia, obdobím farského kostola Panny Márie s cintorínom, pokračuje pristavením pohrebnej kaplnky sv. Michala  kostnicou. Kostol bol poškodený požiarom v roku 1442 a zemetrasením v roku 1443. Súčasťou Starého zámku je teda Karner (Carnanrium) pohrebná kaplnka sv. Michala, ďalej Himmelreich (ríša nebeská) posmešne pomenovaná pretože sa tradovalo, že kto sa tam dostane čaká ho už len smrť, Zámocká studňa, Lapidárium (priestor so zbierkou kamenných predmetov), Barokové kamenné sochy (predstavujú hlavne originálne monumentálne barokové kamenné sochy z morového súsošia sv. Trojice na Námestí sv. Trojice, Maketa oltára majstra z roku 1506, Umenie kováčov, Zvonová veža s vyhliadkou, Náhrobné kamene vstavané do steny oproti vchodu do Zvonovej veže.

Starý zámok

Po krátkej prehliadke mesta sa účastníci výletu o 17:00 odišli domov.