Spomienka na oslavu 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra

609

Celonárodná na Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia sa uskutočnila pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Slávnostný sobotňajší deň 24.10.2015 začal prehliadkou rodného domu Ľudovíta Štúra. O 106 rokov po Ľ. Štúrovi sa v tom istom dome narodil aj Alexander Dubček (1921-1992), významný európsky politik. Časť expozície je venovaná aj jeho životu a dielu.

Pod improvizovaným pódiom za rezkých tónov DH Hradišťanky predviedli svoje umenie mažoretky Akord z Hradišťa.

Video: DH Hradišťanka a mažoretky Akord z Hradišťa.

Na inom mieste sa už strojil historický sprievod mestom. Zúčastnil sa ho aj „Ľudovít Štúr so štúrovcami“, starostka obce Uhrovec Ing. Zuzana Máčeková, dámy a páni v dobových kostýmoch, nasledovali hasiči, futbalisti, poľovníci, folkloristi z FS Jánošík – senior a iná pestrá zmes spoločností Uhrovca. Sprievod prešiel obcou.

Video: Historický sprievod mestom

Starostka obce Uhrovec odišla vítať hostí: prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, bývalého prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, Ministra kultúry Mareka Maďariča, Ministra spravodlivosti Tomáša Boreca, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku, predsedu Matice Slovenskej Mariána Tkáča, poslanca NR SR Ľubomíra Želiezku a herca Juraja Sarvaša.

Následne sa politická špička odobrala k pamätníku Ľudovíta Štúra položiť vence s pomocou stráže prezidenta republiky. Potom sa odobrali na prehliadku rodného domu Ľudovíta Štúra, pričom nasledovalo osobné zvítanie sa so zúčastnenými občanmi. Politici položili vence k pamätným tabuliam, pozreli si novozriadenú expozíciu Ľ. Štúra. Na programe bol príhovor predsedu vlády a pozdravné príhovory hostí k ľudu.

Program napĺňal aj Turistický výstup na Rokoš a tam odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti výročia, futbalový a stolnotenisový turnaj, Vystúpenie DFS Uhrovčan a FSk Uhrovčan, SĽUK-u, a mužského speváckeho okteta Danubius Octet Singers, Adriany Habrdovej, Vlasty Mudríkovej, slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Štúrova esej 2015, slávnostné zhromaždenie pri pamätníku Ľ. Štúra, báseň, hymnická pieseň, posolstvo mestám a obciam Slovenska z rodiska Ľ. Štúra, prezentácia pamätnej známky, prezentácia striebornej zberateľskej mince a obehovej pamätnej mince.

Video: DFS Uhrovčan a FSk Uhrovčan

Video: Adriana Habrdová

Slávnosť pokračovala slávnostnou akadémiou k výročiu narodenia Ľ. Štúra (privítanie hostí, pozdravné príhovory hostí, divadelná inscenácia Orol Tatranský pod režijnou taktovkou doc. Mgr. Art. Juraja Sarvaša v naštudovaní Divadlom J. G. Tajovského vo Zvolene).

Z aktuálneho Uhrovca