Štyridsať pestovateľov vystavovalo po 34 rokoch svoje výpestky

224

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Považskej Bystrici s Mestom Dubnica nad Váhom za spolupráce so ZO JDS č. 2 usporiadal 1 ročník akcie Plody dubnických záhrad.

Dva dni poučenia, zábavy a inšpirácií pre deti a dospelých si Dubničania užili v Centre neziskových organizácií (ďalej: „CNO“), knižnici a v kine Lastovička. Ako povedal predseda OV SZZ v Považskej Bystrici Ján Čučka 34 rokoch sa to podarilo.

Návštevníci v CNO sa mohli kochať na rôznych výpestkoch záhradkárov a prídomových záhradkárov. Naberali inšpirácie pri aranžmánoch, neobyčajných a obyčajných plodoch, ktoré niečím zaujali. Dĺžkou tvarom… Hodnotili organizátori, ale aj návštevníci. Prezentoval sa aj Farmárik Bolešov. Mál síce prísť a prezentovať varenie jablčného pyré, ale nakoniec pre problémy iba poslal chutný mušt a jablčné pyré na ktorom si hlavne detičky pochutili. Dievčence seniorky zo ZO JDS 2 – upiekli koláčiky a Oddelenie kultúry vydalo receptárik.

Ťažká bola úloha poroty vybrať Najkrajšie jablko, ktorých bolo neúrekom, Najkrajšiu zeleninu a Najkrajší jesenný aranžmán. Nakoniec rozhodla nasledovne:

Najkrajšie jablko:

  1. miesto: Jarolím Tomanička (exponát Cár Alexander)
  2. miesto: Dušan Marček (exponát Red delicious)
  3. miesto: Emília Rabčanová (exponát Idared)

Najkrajšia zelenina:

  1. miesto: Eva Koníčková (exponát kaleráb)
  2. miesto: Jozef Chrenko (exponát paštrnák)
  3. miesto: Margita Čučková (exponát mrkva-neskorá)

Najkrajší jesenný aranžmán:

  1. miesto: Vladimír Lukáč (aranžmán na stôl 1)
  2. miesto: Eva Senešiová (aranžmán zaváraniny)
  3. miesto: Lucia Maníková (aranžmán na stôl – jež)

Návštevníci rozhodli, že Ing. Jozef Chrenko vyhral aj návštevnícku súťaž za vypestovanú indickú uhorku.

 

Video Plody dubnických záhrad

O 17:00 sme sa presunuli do kina Lastovička, aby sme si pozreli prezentáciu filmu Jakuba Cíbika „Bielokarpatský ovocný poklad“. Pracovník Mestskej knižnice Mgr. Samuel Valuch uviedol film. Film o mladých nadšencoch spod Bielych Karpát snažiacimi sa zachrániť staré odrody ovocia, t. zv. ovocný poklad. Po filme sa bližšie k filmu vyjadrila koordinátorka projektu Bielokarpatský ovocný poklad RNDr. Katarína Rajcová a v diskusii odpovedala aj na otázky hostí o projekte.

Druhý deň sme sa zišli pod slivkami, aby nás člen Republikového výboru SZZ Bohumír Mojžiš poučil o správnom reze ovocných stromov a nesprávne orezanie ovocných stromov v CNO a prakticky nám to aj predviedol v CNO a odpovedal na zvedavé, poučné otázky.

Video z ukážky orezávania ovocného stromu Bohumírom Mojžišom

Deti si medzi tým v tvorivých dielničkách v Mestskej knižnici najprv tvorili to „Ako záhrada inšpiruje“ a poobede vyrábali papierový jabĺčkový pozdrav „Jablko v rozprávke“.

Video z tvorivých dielničiek detí

Zlatý klinec dvojdňového inšpiratívneho stretnutia milovníkov prírody a zvlášť záhrad vo všetkých ich podobách bola prezentácia vyrezávania do ovocia a zeleniny majsterkou v tomto odbore pani Oľgou Barcíkovú a svoje umenie predviedla na mieste a začiatky sa snažila preniesť aj záujemcom o tieto diela (pozn.: upozorňujem, že nie všetky obrázky na fotkách z albumu sú dielom pani Barcikovej a ani obrázok v mobile vyrezávania do tuku).

Video z vyrezávania do ovocia pani Oľgou Barcíkovou

Druhý zlatý klinec a o záver sa postarali detičky zasadením ovocného stromčeka jablone Jonathan. Snaha bola veľká, každý chcel priložiť ruju k dielu hoci to vôbec nebolo ľahké. Jablonka zasadená, treba ešte poliať a čakať či sa dobrá vec podarila a či sa o pár rokov pod „Jonathana“ bude možné posadiť.

Video zo sadenia „Jonathana“