Trenčianske Teplice za zvukov folklóru troch generácií

898

V Trenčianskych Tepliciach sa uskutočnilo s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja už V. medzinárodné folklórne stretnutie troch generácií. Záštitu nad ním prevzal Mgr. art. Juraj Kubánka.

Odbornú garanciu prevzali Ing. Alojz Špaček a primátorka Trenčianskych Teplíc Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková. Moderovali Milan Oravec a Alojz Špaček.

Po úvodnom slove moderátorov sa k umelcom a hosťom pod pódiom prihovorila, za zvukov fujary Imricha Oravca, primátorka Trenčianskych Teplíc Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková. Potešilo ju krásne počasie po zamračenom týždni, aj obrazne, po požiari a zosypaní svahu a vyjadrila nádej, že už bude len dobre. Privítala hostí na celom námestí na javisku a pod ním.

Stretnutie začalo vystúpením prvej generácie, speváckej skupiny Šebeš z Vyšnej Šebastovej s programom „Vešelo na Šarišu“ zmesou šarišských a rusínskych piesní. Prvú generáciu zastupoval aj FS Seniorklub Družba z Trenčína. Druhá generácia bola spoza hraníc a to zo Vsetína DFS Malá Jasénka a z blízkeho Trenčína prišiel DFS Radosť. Uši počúvajúcich na Kúpeľnom námestí pohladila hudba znejúca z fujary Košičana Imricha Oravca. Tretiu generáciu, sťa zlatý klinec programu, zastupoval špičkový folklórny súbor z Dubnice nad Váhom FS Mladosť. Nedeľa začala časťou folkloristov v rímskokatolíckom kostole na omši. Poobede prišli FS Špačinčanka zo Špačiniec, z Poľska Hajduki z Vyžných Lapš a MSSk Hájiček z Chrenovca. Spevácka skupina Šebeš z Vyšnej Šebastovej sa tentokrát predstavila programom „Požehnanú nedeľu vinčujeme“. Roztancované bolo Kúpeľné námestie v Trenčianskych Tepliciach počas víkendu.

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, FS Seniorklub Družba Trenčín, Šebeš z Vyšnej Šebastovej, DFS Malá Jasénka Vsetín, Imrich Oravec.
FS Mladosť Dubnica nad Váhom

Pod pódiom