Trenčín, 5. – 9.12.2022, Vianočné srdce Zelenej župy

88