Trenčín, 6.8.2022, Oslavy 100. výročia založenia ZHJ na Slovensku

351