Tretia adventná svieca v Dubnici nad Váhom

355

Jarmočnisko vo Vianočnom mestečku na Námestí Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom sa stalo svedkom zasvietenia tretej adventnej sviece.

Primátor Dubnice nad Váhom Mgr. Peter Wolf si teraz pozval na pomoc zasvietenia ďalšej, tretej, adventnej sviece vedúcich oddelení MsÚ Dubnice nad Váhom. Na pódium sa postavili zľava:

Ing. Milan Dolinka – vedúci oddelenia strategického rozvoja a IT, Ing. Silvia Kiačiková – prednostka MsÚ, Ing. Zuzana Stanová – vedúca Oddelenia ekonomického, Ing. Mgr. Gabriel Zelei – riaditeľ TSM, Mgr. Mária Balážová – vedúca Školského úradu, Ing. Milan Dohnanský – Odborný referent organizačných činností, Mgr. Janka Beniaková – vedúca Referátu životného prostredia, Ing. Beáta Nemcová – vedúca Mestskej knižnice, Ing. Martin Ďuďák – odborný referent rozpočtu a účtovníctva, Tibor Rehák – náčelník Mestskej polície, za primátorom Ing. Jozef Martinka – vedúci dopravy a Ing. Milan Blaško – vedúci stavebného úradu, oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy, JUDr. Juraj Džima – vedúci Právneho oddelenia.

Žiaľ na pódium sa nemohli postaviť pre svoje povinnosti PhDr. Richard Benech – vedúci Oddelenia kultúry a knižnice a PhD. Monika Schwandtnerová – riaditeľka Dubnického múzea.

Tretia svieca sa rozsvietila a pódium patrilo kultúre. Za zvukom zvonov prichádza na pódium s Vianočnými prianiami poprepletanými Vianočnými piesňami FS Senior Vršatec a po ňom, v novom zložení, Duo s Máriou Baginovou s Vianočnými piesňami.

Začal sa tretí adventný týždeň.

Video Tretia adventná svieca