Vladimír Koštiaľ Dubnický a Ivan Ronec: Dubnica nad Váhom včera a dnes

1674

23. augusta 2018 na slávnostnom zasadnutí MsZ Dubnice nad Váhom k 825. výročiu prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom sa uskutočnil aj krst knihy „Dubnica nad Váhom včera a dnes“ spoluautorov Vladimíra Koštiaľa Dubnického (88) a Ivana Ronca (74). Ilustráciami do nej prispel dubnický výtvarník Jozef Vydrnák. Knihu vydalo Mesto Dubnica nad Váhom.

V Dubnickom kaštieli sa 20. septembra 2018 uskutočnila beseda a autogramiáda autorov knihy Dubnica nad Váhom včera a dnes za účasti primátora Dubnice nad Váhom Ing. Jozefa Gašparíka.

Besedu otvorila riaditeľka Dubnického múzea v Dubnici nad Váhom Ing. Monika Schwandtnerová, PhD.

V úvode prehovoril primátor Dubnice nad Váhom. Poďakoval autorom za to, že vznikla kniha a ozrejmil kam až „siaha“ Dubnica nad Váhom a jej firmy ZTS a ZVS.

Následne si zobral slovo Vladimír Koštiaľ Dubnický a porozprával o knihe, ktorá vznikala 3 a pol roka, má 2 časti, 33 odsekov a 430 strán A4 formátu. Poďakoval primátorovi za jeho pomoc za to, že kniha mohla vzniknúť, svojmu spolutvorcovi Ivanovi Roncovi a MUDr. Anne Hofierkovej. Informoval, že v mobile má pre tvorbu tejto knihy okolo 500 kontaktov a veľa informácií zháňal cez internet, aké ťažkosti a koľkú energiu vydal pri získavaní materiálov. Ďalej rozprával o tvorbe ulíc, obce a mesta.

Ivan Ronec zasa porozprával ako sa získavali fotografie od známych dubnických fotografov ako pán Dlhopolec či Kilián, o ich kvalite a úprave, aby mohli byť vložené do knihy.

Diskusia sa niesla vo všeobecnosti vo vďake za publikáciu, kde by sa aké, také materiály mohli ešte nájsť, ale hlavne bola vyjadrené veľké ďakujem.

Kniha je dostupná za 20 € (čo vôbec nie je veľká suma za tak rozsiahle dielo) v Dubnickom múzeu v Dubnickom kaštieli, v Oddelení kultúry Mesta Dubnica nad VáhomMestskej knižnici Dubnica nad Váhom.