sobota, 2 marca, 2024
ÚvodReportážeBola raz jedna dedina

Bola raz jedna dedina

Prvá písomná zmienka o Opatovej je z roku 1238 (v podobe „Getze“), kedy uhorský kráľ Belo IV. pridelil polovicu obce do užívania benediktínskemu opátstvu na Skalke. Obec patrila pod opátstvo na Skalke až do roku 1773. V roku 1789 bola v Opatovej zriadená samostatná farnosť.

Opatová bola samostatnou obcou do 31. decembra 1984. Od 1. januára 1985 je administratívne pričlenená k mestu Trenčín ako jeho časť.

Významné výročie, prvej písomnej zmienky o Opatovej si obec pripomenula 14. – 16.septembra 2018. Oslavy začali slávnostnou svätou omšou za účasti chrámového zboru z Opatovej, pokračovala premietaním filmu „Okresný prebor“ a večer diskotékou.

V sobotu poobede vybehli pred Kultúrny dom „Červené blesky“. Dobrovoľné hasičské deti ukázali akoby sa popasovali s ohňom pri požiarnom zásahu. Veru oduševnenosť im nechýbala. Po deťoch nastúpil Dobrovoľný hasičský zbor Opatová. Dobrovoľný hasičský zbor pôsobí v obci už od 1936 roku. V tréningovo-vychádzkovo-ukážkovom tempe predviedli zásah na budove Kultúrneho domu. Hasiacou penou urobili hádam najväčšiu radosť deťom, vyšantili sa v nej. Potom sa k slovu dostala kultúra. Zo Záhoria prišiel z „Kútú“ Mužský spjevácký zbor Kúcané a mladá Kúcanská chasa, Jožka Létal priviedol Hrušeckú cimbálovú muziku. Z Opatovej sa predstavili harmonikári a speváci. Večer na ľudovej zábave hrala slávnoznáma dychovka Moravanka.

Nedeľa patrila ďakovnej svätej omše za účasti rodákov – farárov z Opatovej, futbalovému zápasu, DH Opatovanke, Divadlu 21 Opatová a ich hre Slabomyseľná. Koniec osláv patril opatovským harmonikárom.