Zbohom od Folklórneho súboru Vranovčan

1021

Dubnicou zaduneli bubny Folklórneho súboru Vranovčan v dramaticko-folklórnom predstavení Zbohom, ako apel pre ľudí: “Zobuďte sa vojna je za dverami. Už  sme ju tu dávno nemali, pozrite sa okolo seba“.

Budem citovať bulletin Zbohom FS Vranovčan: „Z-B-O † H-O-M. Silné slovo vo viacerých významoch. Mnohokrát pozdrav, ale i pojem vyjadrujúci rôzne pocity, stavy. V mnohých životných situáciách, ale aj bezradnosť, rozlúčka. Členovia FS Vranovčan predstupujú pred vás s posolstvom hlbokého rešpektu k tomu najcennejšiemu, čo máme. K ľudskému život. Vzhliadnite mrazivé i úsmevné príbehy ľudí, odkrývajúc hlboký ľudský cit, žiaľ a bôľ, ktoré do slovenských dedín prinášala nezmyselná vojna.“

FS Vranovčan predviedol silné folklórne scénky popretkávané tancami a spevmi z čias keď sa odchádzalo na vojnu, ale návrat z nej nebol istý. Vidieť verbovanie, rozlúčku od frajerok, mládencov, rodičov, ale aj snahu o vyreklamovanie z vojny. Pokiaľ sa niekto snaží asentírky zbaviť Munák – dedinský mumák sa snaží opačne,  silou, mocou sa na ňu dostať, pretože: „vojna je pre chlapov“. Nastal čas odchodu do zbrane. Branci sa prezentujú pred kaprálom. Richtár na dedine ráta zisky za odvedených brancov. Život na dedine musí ísť ďalej, až… Vojna prináša nielen radosť z návratu, ale aj slzy v očiach milujúcich…

Záverom zaznela veta Munáka: „Vojna je za dverami, už prejdem aj peši“. 

Už  sme ju tu vojnu dávno nemali, nech to vravia deti aj deti našich detí.

Video