15. výročie založenia Dubnického múzea

651

Pár obrázkov zo slávnostného popoludnia k 15. výročiu založenia Dubnického múzea.

Popoludní na úvod vystúpila skupina Flute Ladies zo Základnej umeleckej školy z Dubnice nad Váhom. Po slávnostnýom príhovore primátora Dubnice nad Váhom Mgr. Petra Wolfa a riaditeľky Dubnického múzea Ing. Moniky Schwandtnerovej, PhD. mala začať beseda s protagonistami a zakladajúcimi členmi Dubnického múzea a s tými, kto sa na jeho vzniku podieľali. Po úvodnom slove vtedajšieho kronikára mesta a prvého člena Dubnického múzea Štefana Antalíka a po pár slovách bývalého primátora Dubnice nad Váhom Juraja Červinku besedu v parku J. B. Magina prerušil dážď.

Vystúpenie Sláčikového kvarteta Adventure Strings zo Žiliny však prerušené nebol a kvarteto prednieslo čo, to zo svojho umenia