Z našich záhrad

4192

2016_10_17-z-nasich-zahrad-037Výbor ZO Únie žien Slovenska, Mesto Nová Dubnica, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Materské školy a Základné školy v Novej Dubnici a CVČ Dubinka Nová Dubnica usporiadali 19. ročník výstavy Z našich záhrad, súčasťou ktorého bola aj súťaž O jablko Novej Dubnice, O najzaujímavejší výpestok a výstava detí Jeseň v záhrade.

Výstavu otvorila Marta Babuková predsedníčka výboru ZO Únie žien Slovenska v Novej Dubnici. Predsedníčka privítala záhradkárov a návštevníkov výstavy. Následne svojim vystúpením výstavu oživili tanečníčky Star Dance z CVČ Dubinka Nová Dubnica. Po príhovore primátora Novej Dubnice Ing. Petra Marušinca sa pristúpilo k odmeňovaniu vlastníkov ocenených exponátov primátorom a zástupcom primátora Bc. Pavlom Pažítkom.

Záhradkári Novej Dubnice sa veru mali čím pochváliť. Od ovocia, zeleniny cez kvetinky a rôzne aranžmány. Zaujala aj zaujímavá biela kvetinka v črepníku, kaleráb gigant, ocenené jabĺčka či obrovské tekvice. Každý si našiel niečo čo mohol obdivovať. Zahanbiť sa nedali ani novodubnické deti svojimi kresbami, či inými výtvormi, ktoré vzišli spod ich šikovných rúk.