Aj v Dubnici nad Váhom sa rozozvučali kostolné zvony za obete vojen

193

Primátor Dubnice nad Váhom Mgr, et Mgr. Peter Wolf: „… Aj v dnešnej spoločnosti tak vo svete, aj na Slovensku vidíme skupinu ľudí uchyľujúcich sa k extrémizmu, či nenávisti, považujem preto za mimoriadne dôležité, aby sme otvorené rozprávali a pomáhali k porozumeniu toho, že v spoločnosti má svoje miesto porozumenie, láska a vzájomná tolerancia, nie chamtivosť a neohľaduplnosť, ale pokoj a rešpektovanie práv a slobôd druhých,…“

Dubnica nad Váhom si pripomenula 11.11. od 11:11 hod. 104. výročie ukončenia – prímeria 1. svetovej vojny.

Prvá svetová vojna pred rokom 1939 známa ako veľká vojna alebo svetová vojna, bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Ázii, na oceánoch, na Blízkom východe a inde. Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva.

Na starý cintorín v Dubnici nad Váhom k pamätníku obetiam 1. svetovej vojny si prišiel uctiť pamiatku aj primátor Dubnice nad Váhom Mgr. et Mgr. Peter Wolfa. Ďalej si spomienku uctili s organizátorom ZO JDS č. 1, aj zástupcovia MO Matice slovenskej pod vedením jej predsedníčky Ing. Jany Rybárovej, Zväzu protifašistických bojovníkov s Jaroslavom Pučekom a protikomunistického odboja so Stanislavom Porubčanom, Slovenky, žiaci 3. a 5. ZŠ s MŠ z Dubnice nad Váhom.

Žiaci zúčastnených škôl predniesli aktuálne básne a spevácka skupina Studnica zaspievala pár slovenských piesní.

Symbolom ukončenia prvej svetovej vojny sú červené maky. Účastníci, preto na záver pietnej spomienky položili červené maky k pamätníku obetiam prvej svetovej vojny na dubnickom cintoríne a pomodlili sa.

Na video kliknite sem