utorok, 5 decembra, 2023
ÚvodReportážePo Piešťanoch s Ľudovítom Winterom

Po Piešťanoch s Ľudovítom Winterom

Trnavský samosprávny kraj – Trnavský kraj zážitkov uskutočňuje pravidelné akcie po Trnavskom kraji ako Výletné vlaky, Vlak Štefánik, Výlety, Podujatia… Medzi takéto podujatia patria aj Piešťany podľa Wintera.

Piešťany podľa Wintera je prechádzka mestom s dobovými pouličnými scénkami zo života Piešťan a Ľudovíta Wintera. Ľ Winter je významná osobnosť Piešťan a kúpeľníctva nielen Piešťan, Slovenska, ale aj sveta. Ľ. Winterovi bolo udelené čestné občianstvo mesta Piešťany in memoriam 19. júna 2002.

Budovateľ piešťanských kúpeľov nemal ľahký život v žiadnom režime. Vytiahol Piešťany z blata a oráčin kde sa tlačilo 6 000 slovenských roľníkov v chatrčiach so slamenými strechami, hlinenými dlážkami na svetoznáme kúpeľné mesto. Vybudoval síce kúpele, ale mal zákaz prejsť most na Kúpeľný ostrov. ŠTB bola v strehu.

Pán Ľudovít Winter čakal účastníkov prechádzky na „jeho“ lavičke od 11. mája 2019. Jeho sochu vytvoril významný slovenský sochár a pedagóg Roman Hrčka.

Slovenský sochár a pedagóg Roman Hrčka
Slovenský sochár a pedagóg Roman Hrčka

Účastníci prechádzky so slúchadlami na ušiach v ktorých zneli hlasy hercov Divadla Jána Palárika v Trnave boli pohrúžený do čias hektického života Ľudovíta Wintera a tým aj do histórie Piešťan.

Prechádzka začala od spomínanej sochy Ľudovíta Wintera, pokračovala do Kursalonu, na Winterovu ulicu kde sa Ľudovít Winter so svojou manželkou Leonou pri prechádzke fotili pod Ľudovítovou pamätnou tabuľou na dome „Zelený strom“. Tu sa stretli s Ľudovítovým bratom Imrichom a jeho manželkou. Spoločne sa prešli pešou zónou k Barlolamačovi. Prichádza František Ferdinand Karol Ľudovít Jozef d’Este so svojou manželkou Žofiou, aby slávnostne prestrihli pásku na novootvorenom Hoteli Thermia Palace. Hotel Thermia Palace s kúpeľmi Irma je klenot Piešťan a dodnes sú svetoznáme. Počas pôsobenia Ľudovíta Wintera vo funkcii vedenia piešťanských kúpeľov boli v Piešťanoch vybudované významne stavby, medzi ktorými najznámejšie sú Robotnícka nemocnica, Františkove kúpele, Pro Patria. Cesta od Pro Patrie viedla na kúpalisko Eva kde sa k Ľudovítovi pripojil majiteľ kúpeľov Viliam Erdödy, ktorý uvažoval o ich predaji nemeckému konzorciu, tento predaj sa však nezrealizoval vďaka aktivite Ľ Wintera. No po prijatí zákona o nútenej správe a ďalších zákonov boli postupne kúpele zoštátnené a vyvlastnené.

Ľudovít Winter slovenský podnikateľ židovsko-maďarského pôvodu zomrel ako 98 ročný dňa 15.9.1968 a pochovaný je na cintoríne na Bratislavskej ceste.

Ľudovít Winter na svojej lavičke čaká aj na Vás.

Koncept a scenár: Lucia Mihálová

Réžia a hudba: Juraj Bielik

Námet a produkcia: Trnavský kraj zážitkov

Kostýmy: Katarína Žgančíková

V slúchadlách sme počuli hercov Divadla J. Palárika v Trnave:

Socha Ľudovíta Wintera: Vladimír Jedľovský

Mladý Winter: Michal Jánoš

Leona: Katarína Šafařiková

Mama a Grófka Irma: Tatiana Kulíšková

Adolf Rónay a Starosta: Miroslav Beňuš

Otec, Edmund Tolnay a Henry Doerner: Tomáš Vravník

Gróf Viliam, Hlásnik a Noviny: Martin Križan

Poverenec červeného kríža a Prokurátor: Juraj Bielik

Naživo účinkovalo Univerzitné divadlo The.Art.Re pri Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave v obsadení:

Marek Stolár

Michal Hudák

Lukáš Čermák

Barbora Martišková

Monika Gregušová

Radka Klučárová

Milan Hoďa

Simona Kožiaková

Na video kliknite sem