Ako Kornička porazila Smartfonku, Nevkusa a Zábudku

622

Kornička – detský folklórny súbor dospel. Vyvinul sa do krásy.

DFS Kornička z Trenčína ma pomenovanie podľa Soblahovského vrkôčika kornička. Súbor dospel, dosiahol vek dospelosti, oslávil svoju dvadsiatku, predviedol svoje umenie v Kine Hviezda v Trenčíne. Takmer 150 účinkujúcich, okrem tých maj menších „myšičiek“ a plné hľadisko oslávilo tento sviatok. Nielen detičky boli šikovné, ale aj ich mamičky, ktoré pripravili malé pohostenie pre hostí koncertu.

Koncert bol ladený v štýle pokračovania vlastného príbehu „O troch pramienkoch“. Keďže pokračovania tak II. Prečo troch? Kornička dostala do vienka tri pramienky, prvý vrkôčik pre spievanie, druhý pre tancovanie a tretí vrkôčik pre muzicírovanie. Tak aj bolo 20 rokov. Hoci sa im v tom zlá bosorka, ktorú na krst Korničky nepozvali, všemožne snažila zabrániť. Nedarilo sa jej to a tak sa od jedu na kolomaž rozliala. Rozprávač Jozef Ďuráči však pútavou formou prerozprával pre deti a návštevníkov príbeh ako jej potomkov Smartfonku, Nevkusa a Zábudku deti z Korničky premohli svojim umením.

Korničkárska muzička, najstaršie deti, šiestaci a siedmaci z prípravky, zo ZŠ štvrtáci a piataci a Korničkárske kurence nás potom previedli folklórnym Slovenskom:

 1. Uspávanky z Kykule.
 2. Húščari.
 3. Jako sme v Soblahove lichvu pásli.
 4. Dolná Horná.
 5. Kolo, kolo mlynské.
 6. Polky spod Inovca.
 7. Každý u inej dediny.
 8. V Kubrej na dvore.
 9. Na fašanki v Kubre
 10. Gajdošské z kykulských kopaníc.
 11. Jarné spevy.
 12. Koláž starších repertuárových čísiel: Veselie, Poza mosty ide vlak, Regrúti, Vojano, Z myjavských samvot, Lubinanci, Čardáše z Turnej, Kykulani, Bubáč, Keď som chodil do školy, Zabudnutý čardáš zo Šípkova, Kerá nad kerú, Maruliena, Spod Ostrého vrchu.

Choreografia: Vladimír Mišík, Jozef Ďuráči, Jaroslava Kohútová, Ivana Mišíková a Lenka Šútorová-Konečná.

Hudobná úprava: Vladimír Boráň a Juraj Plánka.

Autor programu a réžia: Vladimír Mišík.

Fotografie: Radovan Stoklasa a Juraj Plánka.

Návrh a realizácia scény: Ján a Lucia Kováčovci

Autor programu a réžia: Vladimír Mišík.

Koncert – projekt z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

O troch pramienkoch II. 1

O troch pramienkoch II. 2