Beluša

207

18. septembra 2021

Návšteva Beluše pri príležitosti akcie Detské preteky lezúňov a malých cyklistov.

Dobrovoľný hasičský zbor

Monument piatych prstov

Niekdajšie mestečko, dnešnú obec v minulosti postihli aj rôzne udalosti, ktoré sú dosť zvláštne  spomenuté na mieste blízko obecného cintorína.  Ide o Monument piatich prstov, ktorý pripomína 5 pohrôm, ktoré v minulosti zasiahli túto obec.

Autorom týchto 5 keramických stél je Ľubomír Jakubčík, známy keramikár a sochár, narodený 16. 6. 1926 Nevojice (ČR). Študoval v Brne a na Škole umeleckých remesiel v Zlíne, pracoval v ÚĽUV-e a neskôr bol výtvarníkom v Žiline.  Vytváral záhradnú keramiku, interierové doplnky s farebnými glazúrami. So svojími prácami sa zúčastnil na celoslovenských i medzinárodných výstavach keramiky  ( Prahe, Mníchov, Viedeň, Nový Sad, Buenos Aires, Montreal). Od roku 1968 žije v Piešťanoch.

Päť prstov je z roku 1976, na každom prste jeho prednej strany sú znázornené historické pohromy, ktoré obec postihli a na druhej strane je ich detailný popis. Sú to udalosti z 19. storočia – Cholera, hladomor, povodne, požiar, uhorská vojna a dve svetové vojny v 20. storočí.

Povodne, pôvodný text zo stély: ,,2. 6. 1823 – stalo sa na pružinskej doline náramné roztrhnutie oblaku tak, že vody z potokov vystúpené skoro celé mestečko zaujali. V kostole na 5 šuka vysokosti voda narástle. Vyše jak 100 domov padlo,,.

Požiare, text zo stély: ,,15. 9. 1827  – v Beluši vypukol nešťastlivý oheň celkom na 120 domov a stodol na popol jest obráceno. Pomimo teho krčma aj kostol a fara. Tri zvony s nápisom latinským sa roztopili,,.

Hladomor, text zo stély. ,, V roku 1847 z ohledu veľkej neúrody nastala drahota a veľký hlad tak, že chudobný ľud prinútený bol rozličné rastliny užívať, následne čoho mnohé nemoce nasledovali a viac ľudí pomrelo,,.

Cholera, text v stéle: ,,V auguste 1881  prišla cholera a tak Ostrým krokom pokračovala, že na deň sv. Štefana 28 mŕtvych na cinteri ležalo v plachtách zatočených, v tom čase počet občanov z 1800 upadol na 1395,,.

Vojny, text zo stély: ,,Prvá svetová vojna 1914 – 1918 vyžiadala si 77 životov. Druhá svetová vojna 1939 – 1945 o život pripravila 9 občanov. Na cintoríne pochovali dvoch neznámych vojakov SSSR. Česť ich pamiatke,,.

Zroj: turistika.cz

Cintorín Beluša

2. júna 2021

Dňa 2.6.2021 som navštívil obec Beluša pri príležitosti obecnej akcie kde sa propagačnou jazdou občania Beluše a jej častí, za účasti vyhlasovateľa súťaže a Národného cyklokoordinátora Petra Klučku, pripojili do kampane „Do práce na bicykli“ (viac na: Do práce na bicykli).

Beluša je obec v okrese Púchov. Je nie len najväčšou obcou Púchovskej doliny, ale je aj treťou najväčšou obcou na Slovensku. jej rozloha je cca 5 200 hektárov s priemernou nadmorskou výškou 259 m.n.m. . Má 6000 obyvateľov a leží v severnej časti Ilavskej kotliny na rozhraní Bielych Karpát, Javorníkov a Strážovských vrchov. Okrem prírodného bohatstva skrýva aj archeologické tajomstvá.

Viac na Beluša.

Prinášam pár záberov z tejto obce.